فریمورک اسکرام چیست
اسکرام چیست؟ هر آنچه باید درمورد فریمورک اسکرام بدانید
۲۰-۱۱-۱۴۰۰
آشنایی-با-مدیریت-پروژه-ناب-و-اصول-مهم-آن
آشنایی با مدیریت پروژه ناب و اصول مهم آن
۲۸-۱۱-۱۴۰۰