ثبت پیشنهادات و انتقادات

همتیک همواره از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در راستای بهبود سیستم مدیریت پروژه‌ی خود، استقبال می‌کند. شما می‌توانید با اعلام نظرات خود و یا اعلام نیازهای خود به همتیک کمک کنید تا امکانات مدنظرتان را دقیق‌تر شناسایی کرده و در آپدیت‌های آتی ارائه نماید.

پیشاپیش از اینکه چند دقیقه زمان ارزشمندتان را برای تکمیل و ارسال فرم زیر صرف می‌کنید، از شما متشکریم