طرح‌های فروش همتیک

هر آنچه را که برای موفقیت پروژه‌ها و کارهایتان نیاز دارید،

در نرم افزار مدیریت پروژه و مدیریت کارهای همتیک بیابید

هنوز تصمیم نگرفته‌اید

چه نوع سیستمی برای شما بهتر است؟

 

پایه 

 

با استفاده از این نسخه بدون محدودیت تعداد کاربر و بدون هزینه تیم خود را مدیریت کنید. 

این نسخه دارای امکانات پایه برای تست نرم افزار مدیریت پروژه همتیک است و شما می‌توانید هر زمان در صورت تمایل، بدون از دست دادن اطلاعات خود، آن را به طرحی با امکانات بیشتر ارتقاء دهید.

 

 

استاندارد

 

با استفاده از سرویس‌های متنوع ابری، فقط به میزان استفاده، هزینه پرداخت کنید. 

طرح‌های ابری شامل سه طرح «پایه»، «استاندارد» و «پیشرفته» هستند و شما می‌توانید با مقایسه لیست امکانات هر طرح، طرح مناسب خود را انتخاب کنید.  لیست امکانات در همین صفحه (کمی پایین‌تر) موجود است.

 

پیشرفته

 
 

با استفاده از سرویس‌های متنوع ابری، فقط به میزان استفاده، هزینه پرداخت کنید. 

طرح‌های ابری شامل سه طرح «پایه»، «استاندارد» و «پیشرفته» هستند و شما می‌توانید با مقایسه لیست امکانات هر طرح، طرح مناسب خود را انتخاب کنید.  لیست امکانات در همین صفحه (کمی پایین‌تر) موجود است.

لیست امکانات طرح‌های ابری نرم افزار مدیریت پروژه همتیک

لیست امکانات

پایه

استاندارد

پیشرفته

دیدن سایر امکانات