طرح‌ها و قیمت‌ها

هر آنچه که برای موفقیت پروژه‌ها و کارهایتان نیاز دارید،

در نرم افزار مدیریت پروژه و مدیریت کارهای همتیک بیابید

طرح‌های نرم افزار مدیریت پروژه همتیک

سیستم مدیریت کارهای همتیک، به دو شکل طرح‌های اشتراک ابری (SaaS) و نصب روی سرور شخصی (On-Premises) ارائه می‌گردد.

با استفاده از سرویس‌های متنوع ابری، فقط به میزان استفاده، هزینه پرداخت کنید. طرح‌های ابری شامل 3 طرح «پایه»، «استاندارد» و «پیشرفته» هستند و شما می‌توانید با مقایسه‌ی لیست امکانات هر طرح، طرح مناسب خود را انتخاب کنید. برای خرید طرح دائمی نصب روی سرور شخصی با ما تماس بگیرید.

طرح پیشرفته‌ی همتیک، به مدت یک ماه برای همه‌ی کاربران رایگان است و بعد از یک ماه در صورت عدم تمدید، تبدیل به طرح همیشه رایگان با محدودیت امکانات می‌شود. کاربران بعد از یک ماه استفاده از طرح پیشرفته می‌توانند تصمیم بگیرند اشتراک خود را تمدید کنند یا با محدودیت طرح رایگان ادامه دهند.

لیست امکانات طرح‌های ابری نرم افزار مدیریت پروژه همتیک

جدول امکانات

لیست امکانات

پایه

استاندارد

پیشرفته

دیدن سایر امکانات