هر آنچه که برای موفقیت پروژه‌ها و کارهایتان نیاز دارید،

در نرم افزار مدیریت پروژه و مدیریت کارهای همتیک بیابید

طرح‌های نرم افزار مدیریت پروژه همتیک

سیستم مدیریت کارهای همتیک، به دو شکل طرح‌های اشتراک ابری (SaaS) و نصب روی سرور شخصی (On-Premises) ارائه می‌گردد.

با استفاده از سرویس‌های متنوع ابری، فقط به میزان استفاده، هزینه پرداخت کنید. طرح‌های ابری شامل 3 طرح «پایه»، «استاندارد» و «پیشرفته» هستند و شما می‌توانید با مقایسه‌ی لیست امکانات هر طرح، طرح مناسب خود را انتخاب کنید. 

قیمت طرح ابری به ازای هر کاربر در هر ماه
«طرح پایه»
96.000 تومان
«طرح استاندارد»
138.000 تومان
«طرح پیشرفته»
150.000 تومان

طرح سالیانه بخرید، 2 ماه رایگان هدیه بگیرید

تعداد کاربر

پایه

استاندارد

پیشرفته

جدول قیمت موبایل

لیست امکانات طرح‌های ابری نرم افزار مدیریت پروژه همتیک

امکانات موبایل

لیست امکانات

پایه

استاندارد

پیشرفته

دیدن سایر امکانات