برنامه پروژه ساده و قدرتمند
برنامه پروژه را ساده اما قدرتمند بسازیم
۲۹-۰۶-۱۴۰۲
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)؛ عصای جادویی مدیران پروژه
۱۵-۰۷-۱۴۰۲