اضافه کردن 3 گزارش کاربردی در پنل همتیک
۱۱-نکته-ساده-و-عملی-برای-سبقت-گرفتن-از-رقبا-در-کسب-و-کار
۱۱ نکته ساده و عملی برای سبقت گرفتن از رقبا در کسب و کار
۱۲-۰۵-۱۴۰۰
اخبار
اضافه کردن نمودارهای جدید داشبورد مدیریتی در آپدیت جدید همتیک
۱۷-۰۵-۱۴۰۰