ارائه فایل راهنمای گزارش گیری از بخش‌های مختلف همتیک
اخبار
تغییرات گانت چارت در آپدیت جدید همتیک
۱۵-۰۹-۱۴۰۰
اخبار
نتایج نظرسنجی از مشتریان همتیک در پاییز 1400
۲۱-۰۹-۱۴۰۰