نتایج نظرسنجی از مشتریان همتیک در پاییز 1400
اخبار
ارائه فایل راهنمای گزارش گیری از بخش‌های مختلف همتیک
۱۵-۰۹-۱۴۰۰
اخبار
به روزرسانی رابط کاربری و تجربه کاربری برخی از بخش‌های همتیک
۰۴-۱۱-۱۴۰۰