چطور مدت‌زمان انجام یک کار را در پروژه تخمین بزنیم؟
نحوه تخمین مدت زمان انجام تسک ها در پروژه های نرم افزاری
۲۷-۰۱-۱۴۰۲
مدیریت عملکرد سازمانی چیست و با چه ابزاری آن را بهتر کنیم؟
مدیریت عملکرد سازمانی چیست و با چه ابزاری آن را بهتر کنیم؟
۲۷-۰۱-۱۴۰۲