حل مسئله برای مدیران پروژه
حل مسئله برای مدیران پروژه + 4 راهکار برای تقویت مهارت حل مسئله
۱۸-۱۱-۱۴۰۲
همتیک | نرم افزار مدیریت پروژه و کارها
مدیریت ارتباطات پروژه + اهمیت و روش‌ها
۰۱-۱۲-۱۴۰۲