انتقاد سازنده
انتقاد سازنده چیست و چگونه انتقاد مدیران می‌تواند مؤثر باشد؟
۲۱-۰۵-۱۴۰۲
برنامه پروژه ساده و قدرتمند
برنامه پروژه را ساده اما قدرتمند بسازیم
۲۹-۰۶-۱۴۰۲