وبینار
گزارش وبینار 10 خرداد 1401 – بهبود مدیریت و افزایش بهره وری با گروه افزارهای مدیریتی
۲۸-۰۳-۱۴۰۱
12-دلیل-که-چرا-به-نرم-افزار-مدیریت-تسک-و-پروژه-نیاز-داریم؟
12 دلیل که چرا به نرم افزار مدیریت تسک و پروژه نیاز داریم؟
۲۶-۰۴-۱۴۰۱