تحلیل-SWOT-در-مدیریت-پروژه
تحلیل SWOT در مدیریت پروژه
۲۵-۰۷-۱۴۰۱
کنترل پروژه چیست؟
کنترل پروژه چیست؟ + معرفی 3 روش کنترل پروژه
۳۰-۰۷-۱۴۰۱