پایگاه دانش همتیک

برای استفاده از راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه و کارهای همتیک، روی دسته‌بندی مد نظر خود کلیک کنید و پاسخ سؤالات خود را پیدا کنید.

اگر پاسخ سؤال خود را در پایگاه دانش پیدا نکردید، حتماً از ما بپرسید

شروع به استفاده

یادگیری چگونگی اضافه کردن کاربران، ایجاد پروژه، تخصیص تسک و غیره.

آشنایی با امکانات همتیک

آشنایی با منوها، ویژگی‌ها و تمامی امکانات و قابلیت‌های سیستم.

سوالات متداول

به خیلی از سوالات احتمالی شما در این قسمت پاسخ دادیم.

راهنمای کاربری همتیک

دسترسی به کلیه فایل‌های آموزشی و راهنمای کاربری سیستم برای آشنایی و استفاده بهتر از امکانات.

پشتیبانی و سؤالات 

یافتن پاسخ به سؤالات متداول و آشنایی با نحوه پشیبانی از سیستم و دسترسی به پشتیبان.

نحوه انتخاب و خرید طرح

بررسی امکانات موجود در طرح‌های ارائه‌شده و بررسی چگونگی انتخاب به منظور خرید پریمیوم یا ارتقاء طرح خریداری‌شده.