پایگاه دانش همتیک

برای استفاده از راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه و کارهای همتیک، روی دسته‌بندی مد نظر خود کلیک کنید و پاسخ سؤالات خود را پیدا کنید.

اگر پاسخ سؤال خود را در پایگاه دانش پیدا نکردید، حتماً از ما بپرسید

شروع به استفاده

یادگیری چگونگی اضافه کردن کاربران، ایجاد پروژه، تخصیص تسک و غیره.

آشنایی با امکانات همتیک

آشنایی با منوها، ویژگی‌ها و تمامی امکانات و قابلیت‌های سیستم.

راهکارهای همتیک

مطالعه راهکارهای همتیک برای بررسی چگونگی استفاده از همتیک برای کسب و کارهای مختلف.

راهنمای کاربری همتیک

دسترسی به کلیه فایل‌های آموزشیو راهنمای کاربری سیستم برای آشنایی و استفاده بهتر از امکانات.

پشتیبانی و سؤالات 

یافتن پاسخ به سؤالات متداول و آشنایی با نحوه پشیبانی از سیستم و دسترسی به پشتیبان.

نحوه انتخاب و خرید طرح

بررسی امکانات موجود در طرح‌های ارائه‌شده و بررسی چگونگی انتخاب به منظور خرید پریمیوم یا ارتقاء طرح خریداری‌شده.