راهکارها: مهندسین مشاور

راهکار همتیک برای مهندسین مشاور

شرکت خود را قدرتمند کنید

با انجام سریع‌تر پروژه‌ها با کمک نرم افزار مدیریت پروژه همتیک، مشتریان خود را خوشحال کنید
file-management

مدیریت فایل‌ها

با مدیریت یکپارچه‌ی فایل‌ها، دغدغه و نگرانی بابت نگهداری و حفاظت از فایل‌ها را از شرکت دور کنید. با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه همتیک، افراد به فایل‌های مرتبط با خود دسترسی دارند و هیچ فایلی بعد از این گم نخواهد شد. در صورت یکپارچگی فایل‌ها با سیستم نگهداری ابری فایل‌ها، در زمان و هزینه‌ها صرفه جویی کنید.

مدیریت منابع

با کمک سیستم مدیریت پروژه همتیک، منابع خود را در زمان درست و در پروژه‌ی درست به کار بگیرید؛ از اتلاف زمان پرسنل بکاهید؛ بهره وری را اندازه‌گیری کنید تا تحویل پروژه‌ها در زمان مقرر و چه بسا حتی زودتر انجام پذیرد.

manage
time-management

مدیریت زمان تحویل

همتیک کمک میکند تا اطلاعات را در لحظه در اختیار افراد مرتبط قرار دهید؛ افراد را هماهنگ کنید؛ تصمیمات را سرعت ببخشید؛ وضعیت پروژه‌ها را در یک داشبورد جامع ببینید؛ برای اقدامات اقتضایی برنامه تدوین کنید و به موقع بودن زمان تحویل را تضمین کنید.

با کمک همتیک، به شیوه خودتان مدیریت کنید

امتحان کنید
سؤالات متداول را بخوانید یا از ما بپرسید...
از ما بپرسید
سلام! برای پاسخگویی به سؤالات شما، در خدمتیم :)
ما معمولاً بلافاصله پاسخ میدهیم.