راهکارها: تحقیق و توسعه

راهکار همتیک برای فعالین حوزه تحقیق و توسعه

خروجی بیشتر را سریع‌تر و با کیفیت بالاتر بسازید

قدرت ذهن خود را روی حوزه‌های دانشی متمرکز کنید؛ مدیریت وضعیت کارها را به نرم افزاری کارآمد بسپارید
knowledge-share

مدیریت دانش

با استفاده از نرم افزار همتیک، ابزار مؤثری برای اشتراک دانش داشته باشید؛ راه‌های خلاقانه برای ثبت دانش و اشتراک دانش ایجاد کنید؛ اشتراک دانش توانمندی همه را به طور همزمان افزایش میدهد.

مدیریت بهای تمام شده

با کمک سیستم مدیریت کارهای همتیک، به راحتی زمان صرف شده توسط افراد را ثبت کنید؛ بهای تمام‌شده روی هر پروژه را محاسبه کنید؛ پروژه‌های خارج از برنامه را شناسایی کنید و بهترین نتایج را حاصل آورید.

cost-management
clearing-work

شفافیت عملکرد

شفافیت عملکرد ناقض اعتماد به کارکنان دانشی نیست. عملکردها را شفاف کنید تا باعث رشد تیم شود.

با کمک همتیک، به شیوه خودتان مدیریت کنید

امتحان کنید
سؤالات متداول را بخوانید یا از ما بپرسید...
از ما بپرسید
سلام! برای پاسخگویی به سؤالات شما، در خدمتیم :)
ما معمولاً بلافاصله پاسخ میدهیم.