طرح‌ اینتیک: نصب روی سرور شما – یک بار برای همیشه

همه‌ی چیزهایی که برای تکمیل پروژه نیاز دارید را در یک جا سازمان دهید

«اعتبار قیمت‌های فعلی تا 31 فروردین 1401 است»

اینتیک

امکان ثبت 50 پروژه
مناسب برای 10 کاربر
میلیون تومان 11/9 یک بار برای همیشه
 • ارتباط امن
 • چت روی هر پروژه و تسک بصورت جداگانه
 • امکان تعریف ناظر برای هر پروژه و هر کار بصورت جداگانه
 • ناظر کارها
 • تنخواه داری
 • بهای تمام شده نیروی انسانی
 • محاسبه حقوق
 • چت تحت وب
 • کپی پروژه
 • ایمیل درون سازمانی
 • جستجوهای پیشرفته
 • فیلتر بر اساس وظیفه،کاربر،تاریخ،اولویت،وضعیت کارها و ...
 • مدیریت هزینه،وظایف،منابع و زمان
 • To Do List
 • تگ گذاری به کارها و پروژه‌ها
 • اولویت بندی پروژه‌ها و کارها
 • داشبورد
 • گفتمان (میز همفکری)
 • گزارشات کارکرد و فعالیت های روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • تایم شیت
 • برچسب فایل‌ها
 • داشبورد مدیریتی
 • ساختار شکست کار
 • زیر کار
 • شبکه اجتماعی سازمانی
 • گانت چارت
 • ارزیابی عملکرد
 • تقویم
 • امکان تعریف 2 ناظر برای یک کار
 • تعریف چارت سازمانی و گزارشات
 • اتصال به دستگاه حضور و غیاب*
 • حجم اتچ فایل: 1GB
 • فضای ذخیره سازی: نامحدود
 • اپلیکیشن (Android): + 1.725.000 تومان
روی سرور شما

اینتیک

امکان ثبت 250 پروژه
مناسب برای 20 کاربر
میلیون تومان 18/9 یک بار برای همیشه
 • ارتباط امن
 • چت روی هر پروژه و تسک بصورت جداگانه
 • امکان تعریف ناظر برای هر پروژه و هر کار بصورت جداگانه
 • ناظر کارها
 • تنخواه داری
 • بهای تمام شده نیروی انسانی
 • محاسبه حقوق
 • چت تحت وب
 • کپی پروژه
 • ایمیل درون سازمانی
 • جستجوهای پیشرفته
 • فیلتر بر اساس وظیفه،کاربر،تاریخ،اولویت،وضعیت کارها و ...
 • مدیریت هزینه،وظایف،منابع و زمان
 • To Do List
 • تگ گذاری به کارها و پروژه‌ها
 • اولویت بندی پروژه‌ها و کارها
 • داشبورد
 • گفتمان (میز همفکری)
 • گزارشات کارکرد و فعالیت های روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • تایم شیت
 • برچسب فایل‌ها
 • داشبورد مدیریتی
 • ساختار شکست کار
 • زیر کار
 • شبکه اجتماعی سازمانی
 • گانت چارت
 • ارزیابی عملکرد
 • تقویم
 • امکان تعریف 2 ناظر برای یک کار
 • تعریف چارت سازمانی و گزارشات
 • اتصال به دستگاه حضور و غیاب*
 • حجم اتچ فایل: 1GB
 • فضای ذخیره سازی: نامحدود
 • اپلیکیشن (Android): + 2.225.000 تومان
روی سرور شما

اینتیک

امکان ثبت 250 پروژه
مناسب برای 30 کاربر
میلیون تومان 26/9 یک بار برای همیشه
 • ارتباط امن
 • چت روی هر پروژه و تسک بصورت جداگانه
 • امکان تعریف ناظر برای هر پروژه و هر کار بصورت جداگانه
 • ناظر کارها
 • تنخواه داری
 • بهای تمام شده نیروی انسانی
 • محاسبه حقوق
 • چت تحت وب
 • کپی پروژه
 • ایمیل درون سازمانی
 • جستجوهای پیشرفته
 • فیلتر بر اساس وظیفه،کاربر،تاریخ،اولویت،وضعیت کارها و ...
 • مدیریت هزینه،وظایف،منابع و زمان
 • To Do List
 • تگ گذاری به کارها و پروژه‌ها
 • اولویت بندی پروژه‌ها و کارها
 • داشبورد
 • گفتمان (میز همفکری)
 • گزارشات کارکرد و فعالیت های روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • تایم شیت
 • برچسب فایل‌ها
 • داشبورد مدیریتی
 • ساختار شکست کار
 • زیر کار
 • شبکه اجتماعی سازمانی
 • گانت چارت
 • ارزیابی عملکرد
 • تقویم
 • امکان تعریف 2 ناظر برای یک کار
 • تعریف چارت سازمانی و گزارشات
 • اتصال به دستگاه حضور و غیاب*
 • حجم اتچ فایل: 1GB
 • فضای ذخیره سازی: نامحدود
 • اپلیکیشن (Android): + 3.225.000 تومان
روی سرور شما

اینتیک

امکان ثبت 300 پروژه
مناسب برای 50 کاربر
میلیون تومان 36/9 یک بار برای همیشه
 • ارتباط امن
 • چت روی هر پروژه و تسک بصورت جداگانه
 • امکان تعریف ناظر برای هر پروژه و هر کار بصورت جداگانه
 • ناظر کارها
 • تنخواه داری
 • بهای تمام شده نیروی انسانی
 • محاسبه حقوق
 • چت تحت وب
 • کپی پروژه
 • ایمیل درون سازمانی
 • جستجوهای پیشرفته
 • فیلتر بر اساس وظیفه،کاربر،تاریخ،اولویت،وضعیت کارها و ...
 • مدیریت هزینه،وظایف،منابع و زمان
 • To Do List
 • تگ گذاری به کارها و پروژه‌ها
 • اولویت بندی پروژه‌ها و کارها
 • داشبورد
 • گفتمان (میز همفکری)
 • گزارشات کارکرد و فعالیت های روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • تایم شیت
 • برچسب فایل‌ها
 • داشبورد مدیریتی
 • ساختار شکست کار
 • زیر کار
 • شبکه اجتماعی سازمانی
 • گانت چارت
 • ارزیابی عملکرد
 • تقویم
 • امکان تعریف 2 ناظر برای یک کار
 • تعریف چارت سازمانی و گزارشات
 • اتصال به دستگاه حضور و غیاب*
 • حجم اتچ فایل: 1GB
 • فضای ذخیره سازی: نامحدود
 • اپلیکیشن (Android): + 6.225.000 تومان
روی سرور شما

اینتیک

امکان ثبت 400 پروژه
مناسب برای 100 کاربر
میلیون تومان 64/9 یک بار برای همیشه
 • ارتباط امن
 • چت روی هر پروژه و تسک بصورت جداگانه
 • امکان تعریف ناظر برای هر پروژه و هر کار بصورت جداگانه
 • ناظر کارها
 • تنخواه داری
 • بهای تمام شده نیروی انسانی
 • محاسبه حقوق
 • چت تحت وب
 • کپی پروژه
 • ایمیل درون سازمانی
 • جستجوهای پیشرفته
 • فیلتر بر اساس وظیفه،کاربر،تاریخ،اولویت،وضعیت کارها و ...
 • مدیریت هزینه،وظایف،منابع و زمان
 • To Do List
 • تگ گذاری به کارها و پروژه‌ها
 • اولویت بندی پروژه‌ها و کارها
 • داشبورد
 • گفتمان (میز همفکری)
 • گزارشات کارکرد و فعالیت های روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • تایم شیت
 • برچسب فایل‌ها
 • داشبورد مدیریتی
 • ساختار شکست کار
 • زیر کار
 • شبکه اجتماعی سازمانی
 • گانت چارت
 • ارزیابی عملکرد
 • تقویم
 • امکان تعریف 2 ناظر برای یک کار
 • تعریف چارت سازمانی و گزارشات
 • اتصال به دستگاه حضور و غیاب*
 • حجم اتچ فایل: 1GB
 • فضای ذخیره سازی: نامحدود
 • اپلیکیشن (Android): + 9.225.000 تومان
روی سرور شما

* هزینه اتصال به دستگاه حضور و غیاب به صورت نفر ساعت کارشناسی جداگانه محاسبه میگردد.

*امکان افزایش حجم ذخیره سازی فایل‌ها و امکان اضافه کردن تعداد پروژه موجود است.

*طرح اینتیک دارای 6 ماه پشتیبانی رایگان است و بعد از آن تعرفه پشتیبانی طبق تعرفه‌های نظام صنفی رایانه‌ای به صورت سالیانه تمدید میگردد.

لینک خدمات پشتیبانی همتیک

**برای آگاهی از جزئیات به صفحه سؤالات متداول مراجعه کنید.

cloudsystem0

هزینه تهیه، نگهداری و پشتیبان گیری سرور را به ما بسپارید.

با طرح‌های ابری همتیک، فقط به میزان استفاده از نرم افزار هزینه پرداخت کنید.

ما آماده کمک به شما هستیم!

همتیک، مشتاق موفقیت کاربران است 

سؤالاتتان را از کارشناسان ما بپرسید

امتیاز دهید
امتحان کنید