راهکار همتیک برای فعالین حوزه حسابرسی

حاشیه سود را افزایش دهید و مشتریان خشنود داشته باشید

با افزایش نظم در عملکرد افراد، مشتریانی راضی‌تر داشته باشید و هزینه‌ها را هم کاهش دهید

manage

بهینه‌سازی منابع

با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه همتیک، تیم‌ها و مشتریان را راحت‌تر هماهنگ کنید؛ کاری کنید که افراد در زمان درست کار درست را انجام دهند؛ با حداقل منابع بهترین نتایج را به دست آورید.

برنامه‌ریزی قراردادها

با کمک سیستم مدیریت پروژه همتیک، اطلاعات را در لحظه در اختیار افراد مرتبط قرار دهید؛ افراد را هماهنگ کنید؛ وضعیت مشتریان را در یک داشبورد جامع ببینید؛ برای اقدامات اقتضایی برنامه قرار دهید و به موقع بودن زمان تحویل را با کاهش استرس تضمین کنید.

planning
paying

پرداخت مبتنی بر عملکرد

با همتیک، منابع خود را در زمان درست در قرارداد درست به کار بگیرید؛ از اتلاف زمان پرسنل بکاهید؛ بهره‌وری را اندازه‎‌گیری و شفاف کنید تا با شفافیت عملکردها بتوانید عدالت را در پرداخت و پاداش لحاظ کنید.

با کمک همتیک، به شیوه خودتان مدیریت کنید